Gimnazjum nr 7 w Rybniku

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

INFORMACJE O PLACÓWCE


WIZJA SZKOŁY

Kształcimy człowieka umiejącego odnaleźć się w danej rzeczywistości i we współczesnym świecie. Nasz uczeń jest kreatywny, potrafi się samorealizować, uczyć się, poszukiwać, komunikować, działać i współpracować.

MISJA SZKOŁY

W naszym gimnazjum:

 1. Zapewniamy wszechstronne wykształcenie wprowadzające w świat wiedzy naukowej i wdrażamy do samodzielności
 2. Przygotowujemy do życia w społeczeństwie i środowisku lokalnym, kształtujemy postawy patriotyczne i prozdrowotne oraz rozwój kulturalny ucznia
 3. Umożliwiamy wszechstronne wykorzystanie ciekawych i nowoczesnych środków dydaktycznych przez uczniów i nauczycieli
 4. Zacieśniamy współpracę między szkołą a domem - „szkoła przyjazna rodzinie”
 5. Propagujemy tężyznę fizyczną i dbałość o kondycję
 6. Pomożemy pomóc podjąć decyzję dotyczącą kierunku dalszej edukacji

Szkoła oferuje:

-          ciekawe i atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone metodami aktywizującymi

-          wykształconą kadrę pedagogiczną

-          kontynuacje nauki języków obcych i wybór drugiego języka obowiązkowego,

-          zajęcia informatyczne, sportowe, koła zainteresowań,

-          opiekę higienistki, pedagoga szkolnego

-          wycieczki propagujące piękno naszego krajobrazu oraz wycieczki zagraniczne,

-          współpracę z innymi krajami w ramach projektów międzynarodowych np. Comenius.

 

Egzaminy gimnazjalne

Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w roku 2002

 • część humanistyczna - 31,02 pkt.
 • część matematyczno - przyrodnicza - 25,14 pkt.

Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w roku 2003

 • część humanistyczna - 34,17 pkt
 • część matematyczno - przyrodnicza - 24,02 pkt.

Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w roku 2004

 • część humanistyczna - 30,47 pkt
 • część matematyczno - przyrodnicza - 23,15 pkt.

Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w roku 2005

 • część humanistyczna - 33,97 pkt
 • część matematyczno - przyrodnicza - 24,42 pkt.

Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w roku 2006

 • część humanistyczna - 33,53 pkt.
 • część matematyczno - przyrodnicza - 25,64 pkt.

Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w roku 2007

 • część humanistyczna - 32,95 pkt.
 • część matematyczno - przyrodnicza- 25,53 pkt.

Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w roku 2008

 • część humanistyczna - 32,42 pkt.
 • część matematyczno - przyrodnicza- 26,95 pkt.

Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

 • część humanistyczna - 33,53 pkt.
 • część matematyczno - przyrodnicza- 27,09 pkt.
 • część językowa -31,06 pkt.

Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w roku 2010

 • część humanistyczna - 32,71 pkt.
 • część matematyczno - przyrodnicza- 23,06 pkt.
 • część językowa - 30,24 pkt.

Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w roku 2011

 • część humanistyczna - 26,30 pkt.
 • część matematyczno - przyrodnicza- 23,15 pkt.
 • część językowa - 26,33 pkt.

Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w roku 2012

 • historia - 11.90%
 • j. polski - 9,99%
 • przedmioty przyrodnicze - 14,48%
 • matematyka - 20,30%
 • języki obce podstawa - 14,38%
 • języki obce rozszerzenie - 15,61%


Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w roku 2013

 • historia - 61.2%
 • j. polski -66,9%
 • przedmioty przyrodnicze - 60,9%
 • matematyka - 49,8%
 • języki obce podstawa - 62,2%
 • języki obce rozszerzenie - 45,5%

Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w roku 2014

 • historia - 57,9%
 • j. polski -70,1%
 • przedmioty przyrodnicze - 50,7%
 • matematyka - 47,7%
 • języki obce podstawa - 64,6%
 • języki obce rozszerzenie - 39,7%

Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w roku 2015

 • historia - 62,1%
 • j.polski - 59,8%
 • przedmioty przyrodnicze - 50,2%
 • matematyka - 46,8%
 • języki obce podstawa - 66,6%
 • języki obce rozszerzenie - 44,0

Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w roku 2016

 • historia - 55,3%
 • j.polski - 73,6%
 • przedmioty przyrodnicze - 51,5%
 • matematyka - 46,8%
 • języki obce podstawa - 64,9%
 • języki obce rozszerzenie - 45,0

Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w roku 2017

 • historia - 58,96%
 • j.polski - 69,61%
 • przedmioty przyrodnicze - 53,05%
 • matematyka - 47,94%
 • języki obce podstawa - 62,5%
 • języki obce rozszerzenie - 40,42

Baza dydaktyczna:

Szkoła posiada:

 • sale lekcyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny,
 • sale języków obcych,
 • dwie pracownie komputerowe,
 • bibliotekę szkolną z czytelnią i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
 • bazę sportową (nowoczesna sala gimnastyczna, siłownia, salka gimnastyczna, boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki i koszykówki, piłki ręcznej, stanowisko do pchnięcia kulą, i skoku w dal oraz kort do tenisa ziemnego),
 • świetlicę,
 • aulę szkolną ze sprzętem nagłaśniającym,
 • wyposażenie multimedialne: projektory multimedialne, laptopy, duży wachlarz programów edukacyjnych,komputery w każdej sali lekcyjnej z dostępem do Internetu, tablice interaktywne,
 • radiowęzeł,
 • izbę regionalną,
 • oranżerię,
 • monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu,
 • stałą opiekę pielęgniarską,
 • stołówkę,
 • sklepik szkolny,
 • sale do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych,
 • sale do zajęć rewalidacyjnych,
 • szafki uczniowskie,
 • szatnie szkolne i sportowe.

Dodatkowe zajęcia organizowane przez placówkę:

 • przedmiotowe koła zainteresowań: matematyczne, plastyczne, fizyczne, geograficzne, języka niemieckiego, języka francuskiego, języka angielskiego, języka włoskiego, biologiczne, historyczno - regionalne, muzyczne,  przyrodnicze.
 • inne koła zainteresowań: zespół instrumentalno - wokalny, ekologiczne, dziennikarskie,haftu strukturalnego, koło "Podróżnik", Comenius,  czytania lektur, recytatorskie, filmowe, logopedyczne,
 • koła przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,
 • Szkolny Ośrodek Kariery - zajęcia zawodoznawcze,
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, fizyki,
 • zajęcia specjalistyczne: zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, języka migowego,
 • zajęcia rekreacyjno - sportowe: z piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, tenisa stołowego, lekkoatletyczne, badmintona,
 • Od 2007 r. do 2010 r. uczestniczyliśmy w projekcie "Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych w Rybniku" . W ramach projektu działały zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia motywacyjne, koła językowe oraz koła komputerowe . Zajęcia wyrównawcze prowadzone były z matematyki, fizyki, historii, geografii. Koła zainteresowań maja bardzo szeroki wachlarz: polonistyczne, matematyczne, geograficzne, historyczne, muzyczne, literacko - wokalne, biologiczne, ekologiczne, języka francuskiego, angielskiego, niemieckiego.

Możliwość korzystania z technologii informacyjnej.

 • 64 komputery z dostępem do Internetu,
 • dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w cztery komputery z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne,
 • dwóch nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatora ECDL,
 • możliwość zdawania egzaminów z ECDL dla uczniów i nauczycieli,
 • możliwość korzystania z projektorów multimedialnych,tablic interaktywnych,
 • dziennik elektroniczny,

Współpraca z innymi szkołami, instytucjami (krajowa i międzynarodowa)

Współpraca krajowa:

 • Klub Ekologiczny "GAJA" - akcje ekologiczne: "Sprzątanie Świata", "Dzień Ziemi", "Święto Drzewa", "Dzień Czystego Powietrza",
 • Gazeta Wyborcza - projekt "Uczniowie z klasą", "Szkoła z klasą",
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie - prawybory,
 • Tygodnik Rybnicki i Telewizja TVT - współpraca z kołem dziennikarskim wydającym gazetkę szkolną "Przystanek7",
 • Gazeta Rybnicka - informowanie o ciekawych wydarzeniach szkolnych,
 • Portal www.rybnik.com.pl, www.rybnik1.pl, www.lubierybnik.pl - informowanie o ciekawych wydarzeniach szkolnych,
 • Urząd Miasta - projekt "Kaskada",projekt "Równy start w przyszłość", projekt "Wspólnie ze sportem, kulturą i historią",
 • Policja Rybnik - spotkania pod hasłem "Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa",
 • Telewizja Katowice - udział uczniów w projekcie "Mówię i godom",
 • Sanepid w Rybniku - projekt "Trzymaj formę",
 • Kluby sportowe: KS "Górnik", "Grom", "RMKS",
 • Szkoła Muzyczna - audycje umuzykalniające,
 • Parafia NSPJ w Rybniku Boguszowicach - konkursy, spotkania, kiermasze, publikacje nauczycielski w miesięczniku "Serce Ewangelii",akcje ewangelizacyjne,
 • Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe - udział nauczycieli matematyki w klubie M+,
 • Politechnika Częstochowska - udział nauczycieli w konferencjach naukowych i publikowanie własnych prac o wspomaganiu komputerowym procesu nauczania na łamach czasopism wydawanych podczas konferencji naukowych,
 • Kuratorium Oświaty - Rejonowy Konkurs Przedmiotowy z chemii,
 • WOM Rybnik, Katowice - warsztaty, szkolenia,konferencje,
 • Instytut Czesława Miłosza w Krakowie,
 • Miejska, Powiatowa i Pedagogiczna Biblioteka Publiczna w Rybniku,
 • Szkoła Muzyczna - audycje umuzykalniające,
 • Dom Kultury Boguszowie - warsztaty filmowe i teatralne, kino, przedstawienia,
 • PTTK Rybnik - systematyczny udział uczniów i nauczycieli w marszach na orientację,
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu Zdroju - systematyczny udział w Dniach Frankofońskich,
 • Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" - akcja 1% podatku dla mojej szkoły, projekt edukacyjny "Kinomaniacy z Siódemki","Warto być dobrym",
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu - Modelowy Program Praktyk Studenckich,
 • Zespół Szkół Urszulańskich,- konkursy,
 • Księgarnie "Albion", "Orbita", "Sawa",
 • Wydawnictwo "Greg" w Krakowie,
 • Wydawnictwo "Publicat",
 • ZS nr 6 - współpraca w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych,
 • Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr w Rybniku - warsztaty, szkolenia, konsultacje,
 • Zakon Benedyktynów w Tyńcu - spotkanie z ojcem Leonem Knabitem, ojcem Andrzejem,
 • Zakon Misjonarzy Sług Ubogich Trzeciego Świata - Spotkanie z misjonarzem z Peru, ojcem Walterem,
 • Zespół Szkół nr 3 - współpraca w zakresie doskonalenia nauczycieli i projektu "Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku" w latach 2013-2014,
 • Zespół Szkół Budowlanych  - zajęcia zawodoznawcze, prelekcje podróżnicze,
 • Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych - zajęcia zawodoznawcze, warsztaty o zdrowym żywieniu,
 • Centrum Szkoleniowo - Wdrożeniowe "Oskar" A. Kałuża, P. Pachoł Gliwice - darowizny książek do biblioteki szkolnej,
 • Gimnazjum nr 5 - konkurs "Boguszowice - moje miejsce na ziemi",
 • Dom wspołpracy polsko - niemieckiej w Gliwicach - wystawy, konkursy, konferencje

Współpraca międzynarodowa

 • Uniwersytet Toruński - coroczny udział uczniów w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur",
 • "Matematyka bez granic" - Międzynarodowy Konkursie Matematyczny,
 • współpraca w ramach programu Sokrates Comenius ze szkołami we Francji i Grecji - projekt ekologiczny pt. "Poznać żeby chronić",
 • praktyka międzynarodowa - praktykantka z Francji na stażu,
 • staże naszych nauczycieli w Hiszpanii, Francji w ramach wizyt studyjnych programu Comenius,
 • współpraca w ramach programu Sokrates Comenius ze szkołami we Francji, Martyniki, Hiszpanii, Turcji - projekt "Nasza mała ojczyzna oknem na świat",
 • współpraca w ramach programu Sokrates Comenius ze szkołami we Francji, Martyniki, Hiszpanii,Włoch, Turcji, Bułgarii, Słowacji - projekt "Dzień za dniem",
 • udział programie "Korespondencja klas" (Correspondance des classes) zorganizowanego przez FrancParler. Do programu przystąpiło około 150 uczniów, którzy dzięki znajomości języka francuskiego, korespondują ze swoimi rówieśnikami z Rumunii, Tunezji, Francji, Włoch, Maroka oraz Estonii.
 • współpraca w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  z Czechami pt. "Wspólnie ze sportem, kulturą i historią" 2011-2013

Możliwość korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym z doradztwa zawodowego

 • pomoc dwóch pedagogów szkolnych,
 • warsztaty dla młodzieży przeprowadzane przez pracowników Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny,pedagogów szkolnych, psychologów, Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr,
 • realizacja programu profilaktyczno - wychowawczego "Saper" - pedagog szkolny,
 • warsztaty z doradztwa zawodowego,
 • współpraca z Izbą Rzemieślniczą w Rybniku w ramach wyboru zawodu- spotkania i konsultacje z pracownikami,
 • szczególne i zawiłe problemy uczniów i ich rodzin rozwiązujemy korzystając z pomocy pracowników Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr w Rybniku oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rybniku,
 • indywidualne i grupowe zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne,
 • szkoła realizuje Szkolny Program Profilaktyczny, Program Profilaktyczny "Bezpieczna 7 w sieci", Rządowy Program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole",
 • 2012-2013 - szkoła bierze udział w konkursie BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ,
 • Tydzień Kariery - zajęcia zawodoznawcze,
 • program profilaktyczny "Falochron"

INFORMACJE DODATKOWE

Od 2004 roku kształcimy uczniów w klasach integracyjnych. Wydajemy własną gazetkę "Przystanek 7". Działa szkolny radiowęzeł. Szkoła posiada i systematycznie wzbogaca izbę regionalną oraz oranżerię szkolną. Corocznie organizujemy kiermasz używanych podręczników. Wśród wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej mamy już trzydziestu czterech nauczycieli dyplomowanych. Duży procent pedagogów ma podwójne kwalifikacje. Wielu z nich otrzymuje nagrody dyrektora i Prezydenta Miasta Rybnika. Czternastu nauczycieli pełni rolę egzaminatorów, a jeden jest ekspertem. Dziewiętnastu nauczycieli napisało programy autorskie: z fizyki, wychowania fizycznego, regionalizmu, ścieżki prozdrowotnej, ekologicznej oraz kółek przedmiotowych, sportowych i zainteresowań. Wśród naszego grona mamy dwóch nauczycieli z uprawnieniami egzaminatora ECDL.

Znajdziesz nas tam.....

 1. Informator edukacyjny: więcej.....
 2. Facebook więcej....
 3. W G7 gościł misjonarz więcej...
 4. Polsko - Czeskie kontakty więcej...
 5. Moja szkoła w UE więcej...
 6. Żyj poza klatką więcej...
 7. G7 w Ankarze więcej...
 8. Rozwiń talent bez używek więcej...
 9. Mówię i godom więcej...
 10. Nauczyciele na Martynice więcej...
 11. Spotkanie z pilotem więcej...
 12. Spotkanie z Australijczykiem więcej...
 13. Zielona Flaga więcej...
 14. Wystawa „Górny Śląsk. Koniec i początek.” więcej...
 15. Laureaci debaty w IPN więcej...
 16. G7 z lotu ptaka więcej...
 17. Biurko dla najlepszej uczennicy więcej...
 18. G7 poznaje Dubaj więcej...
 19. G7 w Wiedniu więcej...
 20. G7 w Paryżu i Brukseli więcej...
 21. Szkoła współpracy więcej...
 22. Lekcja z Anglikiem więcej...
 23. Teatr w języku angielskim więcej...
 24. Festiwal Nauk więcej...
 25. G7 w Pradze więcej...
 26. Ślaskie drogi do wolności więcej...
 27. Comenius więcej...
 28. Ojciec Leon w G7 więcej...
 29. Wręczenie certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie więcej....
 30. VIII miejsce w finale wojewódzkiego konkursu wiedzy historycznej „Dziewięciu z Wujka-wydarzenia grudniowe sprzed 35 lat” więcej...
 31. Absolwentka rybnickiego G7 opowiedziała uczniom o swej wyprawie do Santiago de Compostela więcej.....
 32. Program "Twoje dane-Twoja sprawa" więcej.....
 33. I miejsce w IV Powiatowym Konkursie Przyrodniczym, organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące w Rybniku - Nikola Winiarska więcej.....
Poprawiony: niedziela, 01 października 2017 22:16