Gimnazjum nr 7 w Rybniku

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

 

 

DYREKTOR GIMNAZJUM

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 7

im. CZESŁAWA MIŁOSZA INFORMUJE,

IŻ PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII RADY PEDAGOGICZNEJ,

RADY RODZICÓW I SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

BIORĄC POD UWAGĘ WARUNKI LOKALOWE I MOŻLIWOŚCI

ORGANIZACYJNE SZKOŁY

USTALONO NASTĘPUJĄCE DODATKOWE DNI WOLNE OD

ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

31 PAŹDZIERNIKA 2016r.

2 LISTOPADA 2016r.

22 GRUDNIA 2016r.

19, 20, 21 KWIETNIA 2017r. - EGZAMIN GIMNAZJALNY

2, MAJA 2017r.

16 CZERWCA 2017r.

W TYCH DNIACH SZKOŁA ORGANIZUJE

ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZE.


Dyrektor Gimnazjum


z Oddziałami Integracyjnymi nr 7


im. Czesława Miłosza


informuje, iż rozpoczęcie roku szkolnego

2016/2017


odbędzie się 1 września 2016r.


według następującego harmonogramu:


klasy III - godzina 8.00


klasy II - godzina 9.00


klasy I - godzina 10.00


Autobus szkolny:


z Gotartowic - 7.30, 8.30, 9.30,


z Kłokocina - 7,40, 8.40, 9.40,


Odwóz - 9.00, 10.00, 11.30.

 

 

 

 

 

DYREKTOR GIMNAZJUM


Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 7


im. CZESŁAWA MIŁOSZA W RYBNIKU


INFORMUJE, IŻ UCZNIOWIE KLAS I i II


OTRZYMAJĄ DARMOWE PODRĘCZNIKI


Z DOTACJI RZĄDOWEJ


W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.


UCZNIOWIE KLAS III


MUSZĄ SAMODZIELNIE ZAKUPIĆ PODRĘCZNIKI.

 

 

 

 

 

 

 


Dyrektor Gimnazjum


z Oddziałami Integracyjnymi nr 7


im. Czesława Miłosza w Rybniku


informuje, iż spotkanie opłatkowe


dla pracowników odbędzie się


18 grudnia o godzinie 15.00.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Gimnazjum


z Oddziałami Integracyjnymi nr 7


im. Czesława Miłosza w Rybniku informuje,


iż dzień 10 listopada 2015r.


jest dniem wolnym od zajęć


dydaktyczno - wychowawczych.


W tym dniu szkoła organizuje zajęcia


wychowawczo - opiekuńcze


w godzinach od 9.00 do 13.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Gimnazjum


z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

 

im. Czesława Miłosza w Rybniku informuje,


iż dzień 2 listopada 2015r.


jest dniem wolnym od zajęć


dydaktyczno - wychowawczych.


W tym dniu szkoła organizuje zajęcia


wychowawczo - opiekuńcze


w godzinach od 9.00 do 13.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Gimnazjum


z Oddziałami Integracyjnymi nr 7


w Rybniku informuje,


iż dzień 14 października 2015 r.


jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.


W tym dniu szkoła organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze


w godzinach od 9.00 do 13.00.

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 7


im. CZESŁAWA MIŁOSZA


INFORMUJE, IŻ PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII RADY PEDAGOGICZNEJ,

 

RADY RODZICÓW I SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


BIORĄC POD UWAGĘ WARUNKI LOKALOWE I MOŻLIWOŚCI

 

ORGANIZACYJNE SZKOŁY


USTALONO NASTĘPUJĄCE DODATKOWE DNI WOLNE OD

 

ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH


W ROKU SZKOLNYM 2015/2016:


2, 10 LISTOPADA 2015r.


18, 19, 20 KWIETNIA 2016r. - EGZAMIN GIMNAZJALNY


2, 27 MAJA 2016r.

 

17 CZERWCA 2016r.


W TYCH DNIACH SZKOŁA ORGANIZUJE


ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZE.

 

 

 

OGŁOSZENIE


Dyrekcja Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7


im. Czesława Miłosza informuje,


iż rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016


odbędzie się 1 września 2015r.


wg następującego harmonogramu:


KLASY I - godzina 10.00


KLASY II - godzina 9.00


KLASY III - godzina 8.00

 

Autobus szkolny:


z Gotartowic - 7.30, 8.30, 9.30,


z Kłokocina - 7.40, 8.40, 9.40,


ODWOZY: 9.00, 10.00, 11.30

 

 

OGŁOSZENIESZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 DLA KLAS II


i III JEST IDENTYCZNY Z SZKOLNYM ZESTAWEM PODRĘCZNIKÓW NA ROK


SZKOLNY 2014/2015, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE VADEMECUM

 

RODZICA  (PKT 6 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW).

 

KLASY PIERWSZE NIE KUPUJĄ ŻADNYCH


PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ, PONIEWAŻ OTRZYMAJĄ JE NA POCZĄTKU


WRZEŚNIA W SZKOLE.

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE


W związku z przerwą świąteczną, która rozpocznie się 22 grudnia i będzie trwała

 

do 31 grudnia br. przypominam, że dla uczniów jest to czas wolny od zajęć


dydaktycznych. Informuję, iż dla uczniów w zależności od potrzeb, będą

 

organizowane na terenie szkoły zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w godzinach

 

od 8.00 do 14.00. Jednocześnie informuję, że 2 i 5 stycznia nie są dniami zimowej

 

przerwy świątecznej - w tych dniach prowadzone są lekcje zgodnie z planem.

 

 

 

 

 

Dyrektor Gimnazjum

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

w Rybniku informuje,

iż dzień 10 listopada 2014r.

jest dniem wolnym od zajęć

dydaktyczno - wychowawczych.

W tym dniu szkoła organizuje zajęcia

wychowawczo - opiekuńcze

w godzinach od 9.00 do 13.00.

Wejście do szkoły - od "okrąglaka".

 

 

 


DYREKTOR GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 7

INFORMUJE, IZ PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII RADY PEDAGOGICZNEJ,

RADY RODZICÓW I SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

BIORĄC POD UWAGĘ WARUNKI LOKALOWE

I MOŻLIWOŚCI ORGANIZACYJNE SZKOŁY

USTALONO NASTĘPUJĄCE  DODATKOWE DNI WOLNE

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015:

10 LISTOPADA 2014r.

21, 22, 23 KWIETNIA 2015r. - EGZAMIN GIMNAZJALNY

10 CZERWCA 2015r. - ŚWIĘTO SZKOŁY

19 CZERWCA 2015r.

W TYCH DNIACH SZKOŁA ORGANIZUJE

ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZE.

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja Gimnazjum z Oddziałami

 

Integracyjnymi nr 7


informuje, iż w dniu 10 września 2014r.


odbędą się zebrania rodziców.


Zebrania ogólne odbędą się na auli


a zebrania z wychowawcami w klasach.


Harmonogram zebrań ogólnych:


godzina 16.00 - rodzice uczniów klas I


godzina 16.30 - rodzice uczniów klas II


godzina 17.00 - rodzice uczniów klas III


Po zebraniach z wychowawcami - o

 

godzinie 18.00


zapraszamy klasowych przewodniczących

 

Rady Rodziców


na zebranie Zarządu Rady Rodziców na

 

świetlicy -


gdzie odbędą się wybory

 

przewodniczącego Rady Rodziców.


Zapraszamy serdecznie wszystkich

 

rodziców


na pierwsze spotkanie inaugurujące rok

 

szkolny 2014/2015.

 

 

 

 

 

Dyrekcja Gimnazjum

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

im. Czesława Miłosza

informuje, iż rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

odbędzie się 1 września 2014r.

wg. następującego harmonogramu:

KLASY III - godzina 8.00

KLASY II - godzina 9.00

KLASY I - godzina 10.00


AUTOBUS SZKOLNY:

z Gotartowic - 7.30, 8.30, 9.30,

z Kłokocina - 7.40, 8.40, 9.40,

Odwóz - 9.00, 10.00, 11.30.

 

 

 

 

Dyrektor Gimnazjum

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

w Rybniku informuje,

iż dzień 2 maja 2014r.

jest dniem wolnym od zajęć

dydaktyczno - wychowawczych.

W dniu tym szkoła organizuje zajęcia

wychowawczo - opiekuńcze

w godzinach od 9.00 do 13.00

 


 

KONSULTACJE W RAMACH PROGRAMU SZKOŁA WSPÓŁPRACY:

 

Poniżej przedstawiamy listę propozycji zadań jakie wypracował zespół 6 RUN (2 rodziców, 2 uczniów i 2 nauczycieli) na warsztatach „Szkoły  współpracy” 24 marca w Rybniku. Prosimy całą społeczność szkolną (rodziców, uczniów i nauczycieli) o przesyłanie opinii na temat zasad współpracy i proponowanych imprez za pośrednictwem Dziennika Elektronicznego Librus do p. Grażyny Szmidt lub do skrzynki pomysłów wystawionej w szkole do dnia 30 kwietnia 2014 r.

PROPOZYCJE IMPREZ:

 1. Wycieczki rowerowe, ogniska.
 2. Zabawa szkolna, dyskoteka.
 3. Wycieczki w ciekawe miejsca.
 4. Festyn szkolny.
 5. Spotkanie z ciekawymi ludźmi.
 6. Lekcje otwarte, wspólne warsztaty.
 7. Nocne obozy filmowe z rodzicami.
 8. Koncerty.
 9. Dzień sportu dla nauczycieli, uczniów, rodziców.
 10. Szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, rodziców i uczniów.
 11. Psycholog w szkole.
 12. Wycieczki rowerowe, ogniska.
 13. Wypracowania kanonu komunikacji.
 14. Cykliczne spotkania Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego
 15. Kolorowe dni integracji.
 16. Dzień patrona szkoły.

ZASADY WSPÓŁPRACY:

1. Każdy wywiązuje się ze swoich obowiązków.

2. Przy wyborze pomysłów kompromis osiągamy podczas dyskusji – ostatecznie

3. Słuchamy siebie nawzajem.

4. Propagować imprezy, zachęcać do organizacji, informować o celach tych działań włączając jak najwięcej osób do pracy.

5. Organizować częste, cykliczne spotkania.

6. Okazywać szacunek osobom, które mają inne zadanie.

7. Każdy ma prawo się wypowiedzieć.

 

 

 

TYDZIEŃ INTEGRACJI

 

I DZIEŃ OTWARTY

 

W G 7KOLOROWE DNI INTEGRACJI

POD HASŁEM: "WSZYSTKO CO DAJESZ INNYM, DAJESZ SOBIE"

Brunon Ferrero


HARMONOGRAM TYGODNIA INTEGRACJI:

PONIEDZIAŁEK 10.03.2014r.

KONKURS PLASTYCZNY:

ZAREKLAMUJ G 7 (10.45 - 11.30 - AULA, DWÓJKI UCZNIÓW Z KAŻDEJ KLASY WYKONUJĄ

PLAKAT REKLAMUJĄCY NASZĄ SZKOŁĘ, UCZESTNICY PRZYNOSZĄ KREDKI, PASTELE itd.

I WYKONUJĄ PRACĘ PLASTYCZNĄ , KTÓRA ICH KLASIE MOŻE ZAPEWNIĆ DZIEŃ BEZ

PYTANIA)

WTOREK 11.03.2014r.

ZAWODY SPORTOWE KLAS INTEGRACYJNYCH:

(9.00 - 10.35 - SALA GIMNASTYCZNA)

DZIEŃ OTWARTY

(15.00 - 18.00 ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS VI DO ODWIEDZENIA I POZNANIA NASZEJ

SZKOŁY. DOWIEDZĄ SIĘ TUTAJ O KLASACH INTEGRACYJNYCH, ZAJĘCIACH

POZALEKCYJNYCH, NASZYCH TRADYCJACH I SUKCESACH. UCZNIOWIE KLAS VI OTRZYMAJĄ

SPECJALNY NUMER GAZETKI "PRZYSTANEK 7" ORAZ ULOTKI O SZKOLE.

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ WSZYSTKICH CHĘTNYCH RODZICÓW UCZNIÓW

OBECNYCH KLAS VI

DO POZNANIA NASZEJ SZKOŁY.)

ŚRODA 12.03.2014r.

12.40 - 13.25 - DEBATA UCZNIOWSKA:"WSPÓŁPRACA W NASZEJ SZKOLE".

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY SAMORZĄDY KLASOWE.

CZWARTEK 13.03.2014r.

KONKURS SAVOIR VIVRE DLA UCZNIÓW OKOLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

 

NA KOLOROWE DNI INTEGRACJI ZAPRASZAJĄ

UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE I DYREKCJA SZKOŁY.

 

 

 

 

 

Dyrektor Gimnazjum

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

w Rybniku informuje,

iż dni 31 października i 12 listopada 2013r.

są dniami wolnymi od zajęć

dydaktyczno - wychowawczych.

W dniach tych szkoła organizuje zajęcia

wychowawczo - opiekuńcze

w godzinach od 9.00 do 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

w Rybniku

informuje, iż po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

biorąc pod uwagę warunki lokalowe

i możliwości organizacyjne

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Rybniku

ustalono następujące dodatkowe dni wolne

od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

w roku szkolnym 2013/2014:

31 października 2013r.

12 listopada 2013r.

23, 24,25 kwietnia 2014r. - egzamin gimnazjalny

2 maja 2014r.

18 czerwca 2014r.

20 czerwca 2014r.

W tych dniach szkoła organizuje zajęcia

wychowawczo - opiekuńcze.

 

 

 

 

 

 

DYREKCJA GIMNAZJUM

 

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 

nr 7

 

im. CZESŁAWA MIŁOSZA

 

INFORMUJE, IŻ ROZPOCZĘCIE ROKU

 

SZKOLNEGO 2013/2014

 

ODBĘDZIE SIĘ 2 WRZEŚNIA 2013r.

 

WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO

 

HARMONOGRAMU:

 

KLASY I - GODZINA 8.00

 

(PRZYWÓZ: GOTARTOWICE - 7.30, KŁOKOCIN - 7.35,  ODWÓZ: 9.15)

 

KLASY II - GODZINA 10.00

 

(PRZYWÓZ: GOTARTOWICE - 9.30, KŁOKOCIN - 9.35, ODWÓZ: 11.00)

 

KLASY III - GODZINA 11.00

 

(PRZYWÓZ: GOTARTOWICE - 10.30, KŁOKOCIN - 10.35, ODWÓZ: 12.00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 
 

 


Poprawiony: czwartek, 29 września 2016 07:28