czwartek, 09 stycznia 2014 08:33 Zenona Szwałek
Drukuj

Projekt „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku” jest częścią pilotażowego programu Ośrodka Rozwoju Edukacji realizowanym w ramach programu 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w Polsce” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest całkowicie finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Beneficjentami programu są czynni nasi nauczyciele.

W ramach pilotażu program zakłada dwa następujące zadania:

  1. wspomaganie pracy szkoły w ramach pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli,
  2. powstanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w ramach pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli.


Poprawiony: czwartek, 09 stycznia 2014 23:00