Gimnazjum nr 7 w Rybniku

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

"Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły" to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym weźmie udział nasza szkoła.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych - uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły" - pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty.

Mamy nadzieję, ze dzięki uczestnictwu w projekcie nasza szkoła jeszcze bardziej rozwinie się na płaszczyźnie kontaktów szkoła-dom oraz współpracy nauczyciele-uczniowie

 


KONSULTACJE W RAMACH PROGRAMU SZKOŁA WSPÓŁPRACY:

Niżej przedstawiamy listę propozycji zadań jakie wypracował zespół 6 RUN ( 2 rodziców, 2 uczniów i 2 nauczycieli) na warsztatach „Szkoły  współpracy” 24 marca w Rybniku. Prosimy całą społeczność szkolną (rodziców, uczniów i nauczycieli) o przysyłanie opinii na temat zasad współpracy i proponowanych imprez za pośrednictwem Librusa do Grażyny Szmidt lub do skrzynki pomysłów wystawionej w szkole do dnia 30 kwietnia 2014 r.

PROPOZYCJE:

 1. Wycieczki rowerowe, ogniska.
 2. Zabawa szkolna, dyskoteka.
 3. Wycieczki w ciekawe miejsca.
 4. Festyn szkolny.
 5. Spotkanie z ciekawymi ludźmi.
 6. Lekcje otwarte, wspólne warsztaty.
 7. Nocne obozy filmowe z rodzicami.
 8. Koncerty.
 9. Dzień sportu dla nauczycieli, uczniów, rodziców.
 10. Szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, rodziców i uczniów.
 11. Psycholog w szkole.
 12. Wycieczki rowerowe, ogniska.
 13. Wypracowania kanonu komunikacji.
 14. Cykliczne spotkania Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego
 15. Kolorowe dni integracji.
 16. Dzień patrona szkoły.

Poprawiony: niedziela, 05 października 2014 18:44